Η στρατηγική θέση της Κρήτης ως σταυροδρόμι των αρχαίων Μεσογειακών πολιτισμών ήταν ο κύριος λόγος για τις συνεχείς πολιορκίες του νησιού από διάφορους κατακτητές.